Thông tin đơn hàng : 1    Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận:    Tokyo 2    Ngành nghề xin viza:     Sơn 3    Tên và nội dung CV cụ thể:    Sơn tường Điều kiệ...
TỔNG QUAN ĐẤT NƯỚC HÀN QUỐC Tên chính thức:          Đại Hàn Dân Quốc Thủ đô:                        Seoul Dân số:                        ~ 50.7 triệu người Diện tích:                    100,140 km2 Đơn vị tiề...